SA Virumaa Muuseumid kuulutab välja konkursi leidmaks Palmse mõisale direktorit

SA Virumaa Muuseumid kuulutab välja konkursi leidmaks

PALMSE MÕISALE DIREKTORIT

Palmse mõis on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutseva SA Virumaa Muuseumid filiaal, mille ülesanne on mõisakompleksi, kui vabaõhumuuseumi teaduslik ja elamustemaatiline arendamine ja tutvustamine. Palmse mõis on oluline koht ka baltisaksa kultuuriloo seisukohalt ja omab väärtust vastavasisulise keskusena, nii teemaga seotud materjali kogumisel, uurimisel ja teema vahendamisel hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel. Filiaali direktor vastutab mõisa igapäevase töö koordineerimise ja filiaali strateegilise juhtimise eest.

 

OOTUSED KANDIDAADILE

 

Kandideerimise eelduseks on:

-kõrgharidus;

-muuseumi tegevusvaldkonna ja filiaalipõhise spetsiifika tundmine;

-muuseumi filiaali juhtimiseks vajalike õigusaktide tundmine, majandusalased üldteadmised;

-Juhtimispõhimõtete tundmine ja nende praktilise rakendamise oskus ning oskus planeerida tööprotsessi;

-eesti keele oskus kõrgtasemel, hea inglise keele oskus, kasuks tuleb saksa keele oskus;

-hea meeskonnatöö juhtija, hea koostöö- ja suhtlemisoskus;

Kandideerijal palume esitada dokumendid:

-sisukas motivatsioonikiri;

-elulookirjeldus (CV);

-kõrgharidust tõendava dokumendi koopia;

-essee teemal “Mina ja Palmse” (kuni 2lk)

 

Dokumendid palume esitada hiljemalt 20.oktoobriks 2020 kella 9.00-ks, e-posti teel ja digitaalselt allkirjastatuna. Dokumente ootame aadressil info(at)svm.ee märgusõnaga “Palmse direktor”

ETTEVÕTE PAKUB

 

Huvitavat tööd, toetavat kollektiivi.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Töökohat asub Rakveres ja Palmses.

Lisainformatsioon:

Viljar Vissel, juhatuse liige, tel: 5307 9200

Palmse mõis