Aprillist on avatud haridusasutustele taotlusvoor õppekäikude jaoks

SA Keskkonnainvesteeringu Keskus avab aprillis kaks haridusasutustele suunatud taotlusvooru, milleks on lasteaia ja põhikooli õppekäigud ning õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine.

Keskkonnainvesteeringu Keskus toetab põhikooli klassi ja lasteaia koolieelikute rühma osalemist loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja -kasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides, kus õppija osaleb õppeprotsessis aktiivsetes (kogemuslikes, tegevuslikes, uurimuslikes, avastuslikes jne) tegevustes.

Sel aastal on Palmse mõis esimest korda oma programmidega „Paruniperele külla“ ja „Mõisalaste murumängud“ keskkonnaharidus.ee leheküljel ning just sellelt leheküljelt valitud programmid on eelduseks projekti toetamisel. Programmide eesmärk on läbi mänguliste tegevuste edasi anda kultuurilist kogemust, kasutades selleks põnevaid ja harivaid muuseumi ekspositsioone ja sobilikke meetodeid ning seda kõik kaunis ja mitmekesises looduses.

Taotluse saab esitada haridusasutus või selle pidaja ning toetuse suuruseks on kuni 250 eurot ühe rühma, klassi või õpigrupi kohta ja seda saab kasutada aktiivõppeprogrammi ja transpordi rahastamiseks. Taotlusi saab esitada 3. maini 2021. Toetuse tutvustamiseks toimub ka infotund 8. aprillil kell 15 veebi teel.

Täpsemat informatsiooni taotlemistingimuste kohta ja infotunnile registreerumise võimaluse leiab www.kik.ee/et/artikkel/aprillis-avame-koolidele-suunatud-toetused ning küsimuste korral pöördu KIKi projektikoordinaatori Angelika Verš poole angelika.versh@kik.ee, 6 274 311.

palmse