Sepikoda

ANNO: 
1802

Iga täiusliku mõisakompleksi juurde kuulub ka sepikoda, kus valmistati uusi ja parandati olemasolevaid tööriistu.

Oma tuleohtlikkuse tõttu rajati neid teistest hoonetest eemale, harilikult kuhugi põllu- või pargiveerele. Palmse mõisa sepikoda on taastatud tiigi kaldale ning on avatud kõigile, kes soovivad oma silmaga sepatööd näha või oma käega järele proovida.

Rajatise ajalugu: 

Hoone on ehitatud 19. sajandi algupoolel Carl Magnus von der Pahleni aegu. Pikka aega tühjana seisnud, korrastas Lahemaa Rahvuspark selle 1985. aastaks.