Pahlenite raamatukogu jõudis koju tagasi

Pahlenite perekond loovutas oma enam kui 300 aasta jooksul kujunenud raamatukogu 1936. aastal Eesti Kirjanduse Ühingule, kust teavikud pärast teist maailmasõda läksid ENSV teaduste akadeemia raamatukogule. Eesti vabariigi taastamise järel sai need Tallinna ülikool akadeemiline raamatukogu. Viimane andiski raamatud 2017. aastal hoiule SA-le Virumaa Muuseumid.

Praeguseks on Palmse mõisa raamatukogutuppa paigutatud 2708 köidet. Enamik neist on ajalugu ja geograafiat puudutavaid teosed, kuid üsna palju on ka ilukirjandust.

Kogus olevad raamatud annavad aimu Pahlenite perekonna liikmete huvidest. Huvi pakuvad ka raamatutesse tehtud sissekanded ja joonistused."

SA Virumaa Muuseumid juhataja Ants Leemets tunneb heameelt, et Tallinna ülikooli akadeemiline raamatukogu andis sihtasutusele võimaluse Pahlenite raamatukogu eksponeerimiseks nende ajaloolises asukohas. Teadaolevalt on tegemist ainsa mõisaraamatukoguga, mis oma kodumõisa tagasi on toodud.

Pahlenite raamatukogu