Aidahoone

Ehitamise aeg: 
1820

Restaureeritud aidahoone on ideaalne koht erinevate näituste korraldamiseks.

Aitasid on igas mõisas olnud tavaliselt ikka rohkem kui üks: eraldi hooned nii vilja, viina, liha kui ka muu vara hoidmiseks. Palmseski oli 1722. aastal juba viis aita, suurim neist kahekorruseline ja keskel vankriruumiga.

Rajatise ajalugu: 

Mõisa eesväljaku kagupoolsele küljele püstitati esimene aidahoone 1730. aasta paiku, kui mõisnikuks oli Arend Diedrich von der Pahlen. Esialgu ei paiknenud see siiski päris praegusel kohal, vaid jäi väljakut ümbritsevast piirdeaiast sissepoole ja oli puust. Praeguse kivist hoone lasi 1820. aastate algul ehitada Carl Magnus von der Pahlen. See oli mõeldud ühtaegu nii vilja kui ka viina hoidmiseks – kui viljakotid tõsteti kohale esikülje kaaristu kaudu, siis viinavaadid veeretati sisse tagakülje ustest.

Kui Lahemaa Rahvuspark 1973. aastal aida enda kätte sai, oli sellest püsti üksnes edelapoolne ots, ülejäänu oli varemeis. Hoone taastati 1970. aastate lõpuks ja praegu korraldatakse siin suviti ka mitmesuguseid näitusi.